Tip | Bestrijding volgens het boekje

10 Verstandige en snelle tips om onkruid, plantenziekten en ongedierte tegen te gaan.

 

Tip 1 | Eerst goede informatie inwinnen. Dan pas kopen.

Onkruid, plantenziekten en ongedierte kennen ieder hun eigen aanpak. Soms is het lastig zelf te bepalen welk gereedschap of welk middel het beste effect gaat sorteren. Vraag daarom advies aan een specialist. Medewerkers bij een tuincentrum geven je altijd de beste raad.

 

Tip 2 | Als je een gewasbeschermingsmiddel koopt, volg de gebruiksaanwijzing.

Als je een gewasbeschermingsmiddel koopt, volg de gebruiksaanwijzing. Voordat een bestrijdingsmiddel op de markt komt, wordt het uitgebreid getest en beoordeeld op zijn werking. Mogelijke (negatieve) bijeffecten voor mens, dier en milieu staan helder in de gebruiksaanwijzing omschreven. Die gebruiksaanwijzing is daarom van groot belang. De werking van het middel - en de veiligheid - zijn dan ook alleen gegarandeerd als de gebruiksaanwijzing strikt wordt nageleefd.

 

Tip 3 | Draag beschermende kleding.

In de gebruiksaanwijzing staat vermeld of (extra) beschermende kleding noodzakelijk is. Om onnodige blootstelling aan de huid te voorkomen is het beter om kleding aan te trekken die het hele lichaam bedekt. Het dragen van handschoenen is daarom in alle gevallen aan te bevelen. Evenals een lange broek. Doe daaronder dichte schoenen of laarzen aan. Daarboven draag je een kledingstuk met lange mouwen zoals een long sleeve shirt, trui of jas.

 

Tip 4 | Wijk niet af van de adviesdosering.

Elk bestrijdingsmiddel is uitgebreid getest op de ideale dosering. Gebruik daarom nooit meer of minder van het middel dan in de dosering staat beschreven. Een hogere dosering kan namelijk leiden tot schade aan de tuin en het behandelde groen. Een lagere dosering haalt waarschijnlijk te weinig uit.

 

Tip 5 | Volg de adviezen om mens & milieu te beschermen.

Een verkeerde toepassing van een bestrijdingsmiddel kan risico voor natuur of milieu opleveren. Daarom staan er in de gebruiksaanwijzing risico beperkende voorschriften, zoals ‘Niet toepassen binnen één meter afstand van water (sloot, vijver, et cetera)’. Volg deze aanwijzingen op. Hiermee worden risico’s voor natuur en milieu tot een minimum beperkt.

 

 Tip 6 | Maak de klus in een keer af.

Als je eenmaal met de bestrijding begonnen bent is het verstandig om de klus meteen te klaren. Iets tussendoor doen vergroot de kans op onnodige blootstelling van het bestrijdingsmiddel aan mensen, huisdieren en groen in de omgeving. Bovendien leidt een onderbreking van de werkzaamheden tot een grotere kans op vermindering van het resultaat van de bestrijding.

 

Tip 7 | Maak alles goed schoon.

Is een rug- of handspuit gebruikt voor het bestrijdingsmiddel? Spoel die daarna dan meerdere keren door. Dit geldt ook voor de slang en de spuitlans. Het spoelwater kan het beste op een kaal stuk grond wegstromen. Belangrijk: Gooi het spoelwater (of een restant van de spuitvloeistof) nooit weg in het toilet of het gootsteenputje. Dit leidt tot directe vervuiling van het oppervlaktewater.

 

Tip 8 | Handen goed wassen. Belangrijk!

Na gebruik van een bestrijdingsmiddel is het verstandig om je handen grondig te wassen met water en zeep. Zo weet je zeker dat er geen resten van het bestrijdingsmiddel of de spuitvloeistof op je handen blijven zitten. Het is ook verstandig om je kleding te wassen die je tijdens het gebruik aanhad.

 

Tip 9 | Verwijder lege verpakkingen en houd de restvloeistoffen apart.

Verpakkingen of resten van bestrijdingsmiddelen mogen nooit tussen het normale huisvuil worden weggegooid. De verpakkingen en resten van bestrijdingsmiddelen moeten worden ingeleverd bij verzamelpunten voor klein chemisch afval (KCA) in je gemeente. Alleen dan kunnen de materialen op de meest milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

 

Tip 10 | Bewaar de middelen op de juiste manier.

Bewaar een bestrijdingsmiddel altijd gesloten in de originele verpakking op een koele, maar wel vorstvrije plek. Berg de middelen zo op, dat kinderen en huisdieren er absoluut niet bij kunnen. Bewaar het ook nooit in de buurt van levens- of voedingsmiddelen.

 

Meer tips nodig? Kom gerust langs bij een van onze vestigingen, dan helpen we je graag verder!